Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye Kitabı

110.00 ₺

Not : Bu üründe satın alma limiti vardır. Satın alabilmek için kayıt olmanız, hesabınız varsa giriş yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap

Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye Kitabı

Süleyman SUDİ

Batıda koleksiyonerler nümismatikle ilgili katalogları çok erken tarihlerde hazırlamaya başlamışlardı. Bazı Osmanlı bürokratları da Avrupa'dan ilham alarak XX. asrın başlarından itiharen eski para koleksiyonuna merak sarmışlardır. Abdüllatif Subhi Paşa bu konuda gayretleri görülen ilk koleksiyonlerlerden sayılır. Ahmet Ziya, İsmail Galib, Mehmet Mübarek Galib, Ahmet Tavhid, Halil Edhem beyler Osmanlı meskukatının önemli simalarındandır. Bulundukları görevlerde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devirlerine dair kayda değer yayınlar yapmışlardır. Bazılarının bizzat sikke koleksiyonları vardır. Düyun-ı Umumiyye müfettişlerinden Mehmet Mübarek Bey'in Selçuklu sikkeleri koleksiyonu mevcuttu. Bunlardan İsmail Galib Bey'in koleksiyonu Darphane Müzesi envanterine intikal etmiştir. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğümüz, Osmanlı'nın son yıllarında yukarıda bahsedilen zevat tarafından yayımlanan para tarihimizle ilgili kıymetli eserleri yeniden yayına hazırlama kararı almıştır.

Bu seriden ilk olarak Darbhane-i Amire Müdürlüğü yapmış olan Süleyman Sudi Bey'in Usûl-i Meskûkât-ı Osmâniyye ve Ecnebiyye adlı kitabıdır.