Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi
1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. ALICI
Adı/Soyadı/Unvanı :
Adresi :
Telefon :
Eposta Adresi :

1.2. SATICI
Unvanı: T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Adresi: emagaza.darphane.gov.tr
Telefon: +90 (0212) 370 90 00
Faks: +90 (0212) 370 90 00
Eposta Adresi: koleksiyon@darphane.gov.tr

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait ("Darphane", "emagaza.darphane.gov.tr internet sitesi"). internet sitesi üzerinden (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

2.3. emagaza.darphane.gov.tr internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER
3.1. Ürünün/lerin türü, cinsi, miktarı, modeli, rengi, satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir.

#siparis_tablo
Teslim Edilecek Kişi :
Teslim Edilecek Adres :

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, SİTE’de sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgiler ve "cayma" konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgilere elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2. ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.3. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak SİTE'de yer alan ön bilgiler içinde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.8. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının 3 haftayı geçebileceğini şimdiden kabul etmektedir.

5. CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

SATICI, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu kabul eder ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.

KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası
b) Ürün İade/Değişim Formu
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa sertifikası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler)
b) Orijinal kutusu veya ambalajı bozulmuş, sertifikası olmayan, çizilmiş koleksiyon değerini kaybetmiş ürünlerde
c) Ürünün başka bir müşteriye satılabilirlik özelliğini kaybetmiş olan ürünlerde ALICI’nın cayma hakkını kullanması mümkün değildir.

7. TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108. maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

SATICI'nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içerisinde kendisine ödenir.

8. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü/leri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, ürünü/leri satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

İşbu sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

SATICI: T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
ALICI:
TARİH:
TOP

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi